Apel deschis: Electrificarea Gospodăriilor

Innovation Norway Romania este operatorul de fond al Programului pentru Energie în România, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene. Acest program se adresează mai multor arii: Energie Regenerabilă, Eficiență Energetică, Cercetare și Dezvoltare, Training și conștientizare și Electrificarea gospodăriilor.

În data de 21 decembrie 2020 a fost lansat, cu un buget total de 10.000.000 euro, Apelul Electrificarea Gospodăriilor. Informații despre apel găsiți mai jos:

Aplicanți eligibili: orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială, precum și organizațiile negurvernamentale, înregistrată ca persoană juridică în România.

Parteneri eligibili: orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în IslandaLiechtensteinNorvegia sau în România. Parteneriatele cu entități din Statele Donatoare sunt încurajate, dar nu sunt obligatorii.

Activități eligibile: Proiectele eligibile vizează soluții de electrificare pentru gospodăriile neelectrificate. Sunt eligibile doar gospodăriile cu locatari permanenți.

Sursa de energie pentru proiectele de electrificare va fi: sursă de energie regenerabilă (RES), care include, dar nu se limitează la energie solară, hidroenergie, biomasă și eoliană, sau o conexiune la rețea (poate include extinderea și modernizarea rețelei)

Prioritate (scor suplimentar la evaluare) va fi dată gospodăriilor izolate (“izolat” = gospodării situate la mai mult de 2 km de la rețeaua de alimentare accesibilă). 

Gospodăriile nou construite și neelectrificate și dezvoltările rezidențiale nu se califică pentru acordarea de sprijin financiar în cadrul acestor Apeluri de Propuneri, decât în cazul în care ele sunt locuite de către rezidenți care se califică drept “săraci” sau sunt într-o “situație de sărăcie” – grupuri vulnerabile, așa cum sunt definite de Legea nr. 292/2011 privind asistența socială. Termenul gospodării “noi” va fi înțeles ca desemnând acele gospodării care au fost construite în ultimii 10 ani (de exemplu permis de construcție emis sau prelungit în ultimii 10 ani) calculați până la termenul limită de depunere a propunerilor din cadrul acestui Apel pentru Propuneri de Proiect. 

Granturi disponibile per proiect: 30.000 euro – 2.000.000 euro (Schemă Granturi Mici : 30.000 – 200.000 euro și  Apel de Proiecte: 200.000 – 2.000.000 euro)

Rata de finanțare: Pentru operatorii non-economici rata grantului va fi de maxim 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect. Pentru entitățile care desfășoară activități economice, rata de finanțare va fi stabilită pe baza prevederilor în vigoare ale Regulamentului Comisiei Europene 651/2014.

Termenul limită de depunere a aplicațiilor: 29 aprilie 2021.

Mai multe informații găsiți AICI (click).

Pentru a fi la curent cu noutățile despre Programul pentru Energie în România, urmăriți:

Pentru întrebări, vă invităm să trimiteți e-mail la adresa: ro.energy@innovationnorway.no